Interkerkelijke Stichting
Vrijwillige Thuiszorg

 
 

Wie zijn wij

Wat kunnen wij
voor u doen

Wilt u een beroep
op ons doen

Vrijwilliger worden
bij de ISVT

Heeft u nog vragen

De Interkerkelijke Stichting voor Vrijwillige Thuiszorg is een initiatief van de diaconieŽn van enkele kerkelijke gemeenten in Veenendaal en is bedoeld als aanvulling op de reguliere zorg.

De zorg die wij bieden is vooral praktisch van aard. Zij is bedoeld voor mensen die door uiteenlopende omstandigheden extra hulp nodig hebben, waarvoor geen beroep kan worden gedaan op de professionele zorginstellingen, zoals bijvoorbeeld wijkverpleging en gezinsverzorging. De hulp heeft in principe een tijdelijk karakter. Hierover worden duidelijke afspraken met u gemaakt.

Wij werken vanuit onze christelijke levensovertuiging en willen die graag omzetten in daden, door praktische ondersteuning te bieden aan alle inwoners van Veenendaal die een beroep op ons doen. Wij houden rekening met uw persoonlijke wensen en omstandigheden, hebben respect voor ieders levensovertuiging en gewoonten. Wij eisen van alle vrijwilligers geheimhouding ten aanzien van uw persoonlijke omstandigheden en die van uw naasten.